BURGEMEESTER PUURS

Koen Van den Heuvel

Ik ben een voorstander van schaalvergroting, maar wel op mensenmaat. Een gemeente moet dichtbij de mensen blijven.

Puurs heeft een lange traditie op het gebied van structuurplanning. Mijn twee voorgangers stonden bekend om hun inspanningen op dit vlak. Sinds ik burgemeester ben proberen we die traditie verder te zetten en waar mogelijk brengen we er nog wat extra dynamiek in, met nadruk op kernversterking. Dat kunnen we omdat onze bedrijven het goed doen en volop groeien. Gezonde bedrijven hebben niet alleen een gunstige invloed op de gemeentelijke financiën maar zorgen er ook voor dat de werkloosheidsgraad in de gemeente laag is. Wat opnieuw goed is voor onze boekhouding. Daarnaast proberen we ook het maximum uit de beschikbare subsidies te halen. Deze inspanningen geven ons wat meer financiële armslag, waardoor we ook vandaag nog ambitieuze projecten kunnen opstarten. Ik geloof sterk in het vergroenen van dorpskernen. Met het project ‘De Tuinen van Puurs’ zullen we zo'n twintig miljoen euro investeren in onder meer een moderne theaterzaal, een brede school met een glazen turnzaal, het Huis van de Puursenaar, een viertal nieuwe dorpstuinen en een gratis ondergrondse parking voor 325 auto's. Het masterplan verbindt vier projectgebieden met heel wat groene tuinen. De bestaande tuinen Kloosterhof, Dekenijtuin en Kerktuin worden opengesteld en er komen zes kleinere centrumtuinen. Als bestuur willen we, na de aanleg van het kerkplein en het meer commerciële Dorpshart, het centrum verder laten ontwikkelen tot een aantrekkelijk en kwalitatief woon- en leefcentrum op schaal van Puurs. Een groene publieke ruimte in het centrum staat daarbij centraal en is de basis voor aangenaam wonen, winkelen, het ontmoeten van andere mensen en recreatie. Net als elke andere gemeente moeten we vandaag en morgen op zoek naar partners. Dat kunnen buurgemeenten zijn of private partners, waarbij we altijd streven naar gezonde samenwerkingen tussen de gemeente en (private) partners. Ik ben voorstander van schaalvergroting, maar ik zeg er onmiddellijk bij: ik ben voorstander van een menselijke schaalvergroting. De Klein-Brabantse gemeenten Puurs, Bornem en Sint-Amands werken al langer samen. Dat is zo op het vlak van toerisme, cultuur, politie en sociale huisvesting. De fusie tussen de woon-zorgcentra van het OCMW van Puurs en Sint-Amands is nu een nieuwe stap. Het gaat gewoon om goed en efficiënt bestuur. Door deze fusie kunnen we meer kwaliteit bieden in de twee centra en zal het minder kosten. Alleen moeten we opletten dat we als gemeente dicht genoeg bij de mensen blijven. Samenwerkingen en schaalvergrotingen mogen niet te groots worden. Wij willen geen nummertje zijn in het geheel. In het Antwerpse zijn ze volop bezig met de ontwikkeling van grote woonzorgcentra, met op sommige plaatsen zelfs 2000 bedden. Daar willen wij niet aan meedoen. Dus schaalvergroting: ja, maar wel op mensenmaat.

< Terug naar Lokale besturen