BURGEMEESTER LEUVEN

Louis Tobback

Ik geloof in projecten die een win-win zijn voor alle betrokken partijen. Daarom ben ik voor Sportoase en tegen Uplace.

Leuven is een stad die de jongste twintig jaar een enorme sprong voorwaarts heeft gemaakt. Dat was hard nodig, we kenden immers een lange periode van stilstand in de jaren na de fusie. Er waren natuurlijk de verzachtende omstandigheden van de fusie die verwerkt moest worden maar toch vind ik dat we daar als stad kansen hebben laten liggen. Vanaf 1995 hebben we met de huidige coalitie wel een enorme sprong vooruit gemaakt. Er is niet alleen heel wat gebouwd en vernieuwd (de stationsomgeving en de Vaartkom zijn daar mooie voorbeelden van) maar we hebben ook de mobiliteit in de stad en naar de deelgemeenten verbeterd én Leuven properder en groener gemaakt. Heel veel mensen zeggen dat ze de stad vandaag niet meer herkennen en in 999 van de 1000 gevallen bedoelen ze dit positief. Ik zal niet zeggen dat, wanneer ik vandaag opnieuw moest beginnen, ik niets anders zou doen. Perfectie is niet van deze wereld maar ik denk toch dat we mogen zeggen dat we best trots zijn op het resultaat.

De uitdaging voor de toekomst is dat we niet het slachtoffer van ons eigen succes mogen worden. Dankzij het goede werk willen mensen graag in Leuven wonen of studeren. Vandaag tellen we bijna 100.000 officiële inwoners. Doordat ook de universiteit steeds groter wordt, mag je daar nog ruim 30.000 ‘tijdelijke’ residenten bijtellen. Dat zijn er stilaan teveel voor de beschikbare ruimte. Die mensen moeten niet alleen ergens wonen maar zijn ook allemaal voetgangers, fietsers, automobilisten en gebruikers van het openbaar vervoer. Zoveel mensen op een beperkte ruimte, die gaan elkaar voor de voeten lopen en dat zorgt voor problemen en voor ergernissen. Onze uitdaging voor de toekomst is dus daar een antwoord op formuleren. Dat zullen we niet alleen kunnen, vandaar dat we moeten samenwerken met de buurgemeenten. Het succes van de universiteit heeft een groot aandeel in het succes van Leuven én van de buurgemeenten. We moeten opletten dat we Leuven niet alleen voor de lasten laten opdraaien.

Uiteraard zullen wij als stadsbestuur blijven investeren in de leefbaarheid van de stad. Onze focus ligt vandaag niet meer op bouwen. Dankzij het goede bestuur van de jongste jaren is Leuven een jonge en dynamische stad. Dat trekt projectontwikkelaars aan die met plezier in onze stad investeren. Probeer op dit moment de bouwkranen in de stad maar eens te tellen, daar ben je even zoet mee hoor. Dankzij dit positieve klimaat kunnen wij investeren in bijkomende kinderopvangplaatsen, in personeel om het openbaar domein netter te houden, in voetpaden, fietspaden en woonerven. Investeringen die minstens even belangrijk zijn om onze stad leefbaar te houden.

Wel kunnen we samenwerken met die privé-investeerders. Ik geloof in PPS-projecten die een win-win zijn voor de twee partijen. Sportoase op de Philipssite is daar een mooi voorbeeld van. Als openbaar bestuur heb ik een zwembad nodig want ik moet mijn jeugd leren zwemmen. Alleen is een zwembad een zware investering voor een gemeente. Door een ondernemer rond dat zwembad een aantal zaken te laten ontwikkelen die niet tot de kerntaak van de gemeente behoren, kunnen we de lasten delen. Op die manier verwezenlijkt de gemeente haar doelstelling en kan de private partner zijn boterham verdienen. Ik geloof daarentegen niet in megalomane projecten zoals Uplace die iets willen opbouwen ten koste van het andere. Mensen kunnen een euro maar één keer uitgeven. In Vlaanderen heb je een structuur waar tot op vandaag mensen liefst in een handelscentrum van een stad gingen winkelen. Als je dan iets gaat bouwen dat die stadscentra leegzuigt, welke stad dan ook, dan ben je slecht bezig. Neem het voorbeeld van het Wijnegem Shopping Centrum. Hoeveel andere kleine winkelcentra in Antwerpen zijn daar aan kapot gegaan? Ik zie de win-win niet, dus voor mij hoeven die projecten niet.

< Terug naar Lokale besturen