Burgemeester Kortrijk

Vincent Van Quickenborne

Wanneer je een leefbare stad wil, moet je investeren in hardware, in stenen en in grote projecten. Maar daarnaast moet je ook investeren in software, in contacten en verbindingen tussen mensen.

Kortrijk is een stad die volop werkt haar ontwikkeling. Met de stadscoalitie lanceerden we in 2012 tien engagementen die we samen met de inwoners van Kortrijk willen realiseren. Die beloften zijn niet zomaar in het wilde weg geformuleerd. Er is met ‘Kortrijk 2025, stad en verandering’ een plan voor de lange termijn. De komende tien jaar staan er in onze stad meer dan vijfenzestig werven op stapel, meestal publiek-private investeringen, in totaal goed voor een half miljard euro. Deze investeringen moeten de stad een totaal nieuw gezicht geven. Met de stad bedoel ik zowel de binnenstad, de omgeving langs de Leie, als de deelgemeenten.

De essentie van heel dit investeringsverhaal is dat we een stad proberen te bouwen waar onze mensen trots op zijn. Een stad ook waarin mensen graag willen wonen en waarin mensen echt samenleven. De grote uitdaging bestaat erin om in een toekomst, die steeds individueler en digitaler zal zijn, de dialoog en de participatie tussen de mensen te blijven koesteren. Wanneer je een leefbare stad wil, dan moet je investeren in hardware, in stenen en grote projecten. Maar daarnaast moet je ook investeren in de software van de stad: contacten tussen mensen, verbindingen tussen inwoners, de dagdagelijkse beslommeringen van de Kortrijkzanen.

Dat is de belangrijkste reden waarom we het platform ‘Kortrijk spreekt’ gecreëerd hebben. Met dit platform verhogen we het engagement en de participatie van mensen. We zijn de eerste stad geweest in België die per wijk budgetten vrijgemaakt heeft waarover inwoners zelf, in consensus, kunnen beschikken. Met de innovatieve speltechniek ‘Budget Games’ bepalen de inwoners waar de prioriteiten liggen en welke ingrepen eerst gebeuren. Daarnaast brengen we met ‘Kortrijk spreekt’ een bezoek aan alle Kortrijkzanen. Eén zondag per maand gaan we immers op pad en bezoeken we 800 à 900 huizen. We bellen aan en vragen of de mensen iets met onze willen delen of bespreken. De response rate is met 30% (mensen die het gesprek aangaan) gigantisch. We hebben intussen negen rondes gedaan en we hebben nu al 3000 antwoorden van mensen. Als we dit tempo aanhouden, gaan we richting 10000 respondenten. Dat betekent dat we op de 38000 huizen, meer dan 10000 gezinnen zullen hebben die meewerken. Ongezien in Vlaanderen.

Je kan het belang van dit initiatief eigenlijk alleen maar onderschatten. Ons ‘Kortrijk spreekt’-platform is de lijm die de vele fysieke bouwprojecten bij elkaar houdt. Die projecten zijn belangrijk, maar die kunnen alleen succesvol zijn als mensen het gevoel hebben deel uit te maken van een community. Dus ik wil in de eerste plaats een community builder zijn. Een burgemeester moet iemand zijn die de gemeenschap dichter bij elkaar brengt en ze ook trotser maakt. We merken dat dit in Kortrijk aan het lukken is. Een belangrijk element hierbij is dat de ruimtelijke plekken die er zijn in de stad, moeten uitnodigen om die participatie tot stand te brengen. In het verleden zijn er in Kortrijk al heel wat inspanningen gedaan om dit effect te bekomen, ik denk dan bijvoorbeeld aan de Leie-werken en de verschillende bruggen die door mijn voorgangers zijn gerealiseerd. Het is onze bedoeling om letterlijk verder te bouwen op die inspanningen en Kortrijk stilaan een nieuw gelaat te geven. Dat gaat van de verlaging van de Leieboorden, over de creatie van een nieuwe stadswijk ter hoogte van de Campus Kortrijk Weide, tot de nieuwe stationsomgeving die we willen aanleggen met veel aandacht voor vergroening. Al de nieuwe ruimtelijke componenten die we creëren moeten matchen met die participatie.

< Terug naar Lokale besturen