Van Roey & onderwijs

Scholen voor de toekomst

Op basis van onze jarenlange ervaring in publiek-private samenwerkingen zijn wij de ideale partner geworden om betaalbare en duurzame scholen en leeromgevingen te realiseren. Wij werken totaaloplossingen uit op maat van de klant, vanaf het ontwerp, de bouw en financiering tot en met het onderhoud en een deel van de exploitatie. Als Groep Van Roey pleiten wij telkens opnieuw voor een geïntegreerde aanpak om zo te komen tot leefbare en aantrekkelijke scholen.

De school als sociale magneet

Onderwijs in de toekomst vraagt om een breed inzetbare leeromgeving. Dit betekent lokale, sector-overschrijdende en structurele samenwerkingsverbanden gericht op brede en maximale ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren. De school wordt een multifunctionele voorziening die van ’s ochtends tot ’s avonds functioneert als sociale magneet in de wijk. Ze biedt kinderen, ouders en andere wijkbewoners een programma van onderwijs, opvang, welzijn, zorg, sport en cultuur.

Uitdagingen en oplossingen

Het onderwijs heeft af te rekenen met capaciteitsgebrek en een verouderd schoolgebouwenpark. Maar liefst 50% van de gebouwen werd gebouwd voor 1970. Naast het capaciteitstekort wordt er een verdere toename verwacht van het aantal leerlingen. De huidige beschikbare overheidsmiddelen zijn beperkt en er is een aanzienlijke achterstand ontstaan in de financiering van schoolbouwdossiers. Aangezien de infrastructuurbehoeften hoger liggen dan de beschikbare overheidssteun, blijft alternatieve financiering in de toekomst noodzakelijk. Dit is mogelijk met project specifieke DBFM-projecten (kleiner en eenvoudiger dan het programma “Scholen van Morgen”) op maat van de klant. Maar ook het huren van een gebouw (dat multi-inzetbaar is, dus ook als school) is een waardig alternatief.

 

"Goede hedendaagse schoolgebouwen moeten in de eerste plaats functioneel en duurzaam zijn. Ze moeten veilig, comfortabel, onderhoudsvriendelijk en goed toegankelijk zijn. Ze moeten het pedagogisch project van de school ondersteunen, een stimulerende leeromgeving kunnen bieden en flexibel en multifunctioneel te gebruiken zijn. Daarnaast moeten ze in een open relatie staan met hun omgeving, van blijvende architecturale waarde zijn, een goede kosten- batenverhouding hebben en milieuvriendelijk zijn." Agion - Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs