IJzersterk in de ontwikkeling en exploitatie van sportinfrastructuur