Van Roey & Zorg

Van Roey - Een strategische partner in de uitbouw van uw zorginfrastructuur

Een gezonde zorgomgeving waarin alle betrokken partijen zich goed voelen, daarop ligt onze focus. Bij elk zorgproject waarbij we betrokken zijn, vertrekken we uit de zorgvisie en het businessplan van de exploitant. Vervolgens vertalen we dit samen met onze partners naar een betaalbare en kwalitatieve zorginfrastructuur. De behoeften van uw bewoners blijven daarbij altijd centraal staan. Talrijke realisaties in de zorg maken van ons een specialist in het uitwerken van totaaloplossingen op uw maat. Vanaf ontwerp, bouwen en financieren tot en met het onderhouden van uw zorginfrastructuur.

Uitdaging nummer 1 voor de komende decennia

De helft van de mensen die vandaag geboren worden in de westerse wereld wordt naar verwachting ouder dan 100. We willen steeds meer zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De verhuis naar een woonzorgcentrum wordt immers als niet prettig ervaren. Heel wat vertrouwde rituelen moeten worden achtergelaten. Daar komt bij dat de huidige beschikbare overheidsmiddelen beperkt zijn, waardoor er zal moeten gezocht worden naar meer betaalbare zorginfrastructuur.

Zorg in de gemeenschap

Iedereen, jong en oud, zou moeten kunnen blijven deelnemen aan het dagelijkse leven, in de buurt waarin hij zich thuis en veilig voelt. Een buurt waar ouderen en jonge gezinnen naast en met elkaar leven, geeft ruimte aan solidariteit. Er is nood aan een omgeving waar er ontmoetingsplaatsen zijn. De overstap van thuiszorg naar een assistentiewoning en - indien nodig - naar een woonzorgcentrum moet naadloos kunnen gebeuren binnen dezelfde sociale omgeving.