Een tweevoetige
organisatie

De bouwsector is in volle transitie. Hoe wij ons blijven onderscheiden? Door voluit te kiezen voor optimalisatie en innovatie.

Optimalisatie van bedrijfsprocessen definieert onze duurzame strategie. Door gebruik te maken van nieuwe technologieën, BIM, VR en AR optimaliseren we onze bestaande businessprocessen. Wat betekent dit voor jou als klant? Snellere doorlooptijden, betere kostenbeheersing en maximale kwaliteit. Om gelijke tred te houden met alle relevante ontwikkelingen, is het ook cruciaal om nieuwe opportuniteiten te (h)erkennen en te blijven innoveren. Daarom houden we de markt nauwkeurig in het oog om beloftevolle startups en groeibedrijven te spotten én te ondersteunen. Ook nieuwe materialen, technieken en processen leiden tot efficiëntere en duurzamere bouwprojecten.

Deze tweevoetige organisatie is geënt op de duurzaamheidsdoelen van de VN, de Sustainable Development Goals. Die vertalen we in 8 concrete thema’s: een draaiboek voor onze duurzame strategie.

Groeien met goesting
Klanten eerst
Milieu-impact beperken
Efficiënt en kwaliteitsgericht werken

BIM

Visualisatie, een zegen voor het proces

Building Information Modeling (BIM), de digitale representatie van bouwprojecten, heeft de manier waarop we bouwen spectaculair veranderd. Binnen onze groep gebruiken we dit namelijk om cruciale informatie over vormgeving, materialen, constructieprocessen en zelfs de beleving van een gebouw te visualiseren en te delen... een zegen voor alle betrokkenen!

Een efficiëntieboost

BIM vermindert fouten en verhoogt de efficiëntie vóór, tijdens en na het bouwproces. Alle betrokken partijen beschikken namelijk over dezelfde informatie. Een BIM-model identificeert en verhelpt problemen in een vroeg stadium. Het logische gevolg? Meer vaart in de processen, minder fouten en/of kostenoverschrijdingen. Als klant of partner voel je je ook meer betrokken doorheen het hele traject.

Lange termijn voordelen

Maar dat is lang niet alles: BIM biedt ook voordelen op lange termijn. Het feit dat alle informatie over een gebouw is opgeslagen in het BIM-model, maakt het gemakkelijker om het gebouw efficiënt te beheren en onderhouden. Dit leidt tot lagere operationele kosten en een langere levensduur van het gebouw.

Digitale tweeling met groeispurt

Kort gezegd: BIM vermindert fouten, verhoogt de efficiëntie en verbetert de samenwerking tussen alle betrokken partijen. Het is een gamechanger voor de bouwsector en een evidentie bij al onze bouwprojecten.
Om het maximum te halen uit een digital twin, heb je natuurlijk knowhow nodig. De passie en leergierigheid van onze gepassioneerde BIM-experten werpt hier z’n vruchten af. BIM toont bij uitstek aan hoe investeren in mensen rechtstreeks afstraalt op de kwaliteit van onze diensten en projecten.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Co-creatie en innovatie
Toekomstgericht bouwen en wonen

Bouwteam

Onze filosofie voor duurzaam aanbesteden

Duurzaam aanbesteden is teamwork

Wil je als bouwheer vanaf dag één je eisenpakket, het budget, de kwaliteit, de energiekost en de planning bewaken? Dan kies je voor de geïntegreerde aanbestedingsvorm van een bouwteam.
Door alle betrokken partijen (ontwerpbureaus, technische bureaus, uitvoerende- en onderhoudspartijen) te verenigen voor één gemeenschappelijk doel, rendeert de individuele expertise van elk van deze partners maximaal. Zo houden we de totale operationele kost (TCO) én de CO2-uitstoot (embodied en operational carbon) zo laag mogelijk.

Klassieke, sequentiële aanbestedingsvormen zijn gedoemd om te verdwijnen. De initiële kost van een gebouw, financieel én ecologisch, is maar een klein stukje van het geheel; de grote hap zit in de exploitatie.Daarom is anticiperen met duurzame keuzes, al vanaf de ontwerpfase, ronduit essentieel! Bouwteam is voor ons meer dan een manier van werken; het is de cruciale filosofie om duurzaam aan te besteden.

PPS

Publiek-Private Samenwerkingen
Maatschappelijke uitdagingen een gedeelde verantwoordelijkheid

Lokale besturen staan voor een veelheid aan uitdagingen. De leefbare stad of gemeente van de toekomst? Die moet aan vele eisen voldoen: klimaatdoelstellingen , mobiliteit , leefbare kernen , futureproof patrimonium , sportvoorziening , cultuur , onderwijs , ... Tegelijk ligt de expertise om dit efficiënt te realiseren steeds meer bij private partners.Om al deze publieke eisen in te willigen, reiken publieke overheden en private partners elkaar steeds vaker de hand. Samen komen we zo tot het beste ontwerp volgens de meest doeltreffende planning, waarbij we bovendien de laagste financiële én ecologische kost realiseren. Zo’n samenwerking kan bestaan uit een Design and Build (DB) , maar ook uit sterkere engagementen zoals DBME of DBFMO , waarbij wij als private partner instaan voor bijvoorbeeld energieprestatiegaranties, exploitatie en desgewenst zelfs financiering. Het komt er vooral op aan om de risico’s te leggen bij de partij die ze het beste kan dragen .Ook voor dergelijke Publiek-Private Samenwerkingen (PPS) zijn we als groep een absolute voortrekker. Maatschappelijke uitdagingen aanpakken doe je nooit alleen; het is een gedeelde verantwoordelijkheid .

DBFMO

Focus op de volledige levenscycluskost

Harde garanties
op lange termijn

In een DBFMO bieden wij, naast het ontwerp en de bouw, garanties voor de volledige operationele kost van jouw project. Lees: niet alleen de investering, maar ook de financiering, het bouwkundig en technisch onderhoud, energiebeheer en exploitatie blijven onze operationele én financiële verantwoordelijkheid. Dit gedurende een contractueel vastgelegde periode (van bijvoorbeeld 30 jaar). Die voorspelbaarheid creëert maximale ontzorging voor jou als overheid/opdrachtgever.

Hoe we deze garanties hard maken? Door vanaf de beginfase consequent in te zoomen op de financiële en ecologische impact van elke keuze. Materialen, technieken, ontwerp, energie, … alles wordt meegenomen in een uiterst doordacht besluitvormingsproces. Via onder meer smart monitoring houden we dan alle parameters minutieus in de gaten doorheen de hele contracttermijn. Alleen zo blijft jouw gebouw gedurende de hele levenscyclus in topconditie aan de laagst mogelijke kost.

Groene en betaalbare energie

ESCO

Een groen antwoord

CO2 wordt steeds zwaarder aangerekend. Vanaf 2025 mogen nieuwe gebouwen geen gebruik meer maken van fossiele energie. Inzetten op duurzame energiebronnen is daarom de enige optie. Om de financiële drempel weg te nemen, is een ESCO (Energy Service Company) een zeer doeltreffende keuze. Wij dragen dan de initiële meerkost voor bijvoorbeeld een geothermische energiecentrale en leveren groene energie as-a-service. Dankzij de stabiel lagere energiekost geniet de eindgebruiker zorgeloos van duurzame, betaalbare energie.

DBME

Design - Build - Maintain & Energy

In een DBME bieden wij, naast het ontwerp en de bouw, garanties voor de volledige operationele kost van jouw project. Lees: niet alleen de investering, ook het bouwkundig en technisch onderhoud en het energiebeheer blijven onze operationele én financiële verantwoordelijkheid. Dit gedurende een contractueel vastgelegde periode ( bijvoorbeeld 30 jaar). Zo garanderen we een aangenaam binnenklimaat en een zo laag mogelijk gebouwgebonden energieverbruik.

Hoe we dit doen? Door al in de ontwerpfase, onder meer via virtuele, dynamische gebouwensimulaties en met alle betrokken partners de financiële en ecologische impact van elke keuze accuraat te begroten. Tijdens de exploitatiefase borgen we dan via smart monitoring alle comfort- en energieparameters. Alleen zo blijft jouw gebouw een hele levenscyclus in topconditie aan de laagst mogelijke kost.

Bekijk hier het Bewel project

Zwart op wit:
ons duurzaam
engagement

Samenwerken?

Iedere samenwerking start met een fijn gesprek. Tot snel?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.