Eerstesteenlegging pilootschool GO! basisschool De Smiskens

27/11/2023
28/11/2023

“Op ons kan je bouwen” is niet voor niets het jaarthema van GO! basisschool De Smiskens. De school heeft de eer om de pilootschool te zijn van de eerste scholencluster voor het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Deze wordt gerealiseerd door het consortium Aurora Scholen dat bestaat uit Rebel, EPICo, Democo en Van Roey.

DBFM-formule

De school wordt gebouwd volgens de DBFM-formule: Aurora Scholen staat in voor het ontwerp (Design), de bouw (Build), de financiering (Finance) en het 30-jarig onderhoud (Maintain) van de school. De vennootschap stelt de gebouwen 30 jaar ter beschikking aan het schoolbestuur van GO! basisschool De Smiskens tegen een beschikbaarheidsvergoeding. Het technisch en bouwkundig onderhoud is al die tijd in handen van Demtec Services en Van Roey Services.

Maximaal groen

Het nieuwe schoolgebouw van twee verdiepingen wordt op maat van de leerlingen en de buurt gebouwd. Zo komen de nieuwe gebouwen voor de school en het toekomstig kinderdagverblijf aan de rand van de site en worden er enkel verhardingen rondom de gebouwen voorzien. Hierdoor blijft de centrale groene ruimte behouden en kunnen kinderen hier naar hartenlust ravotten. Het is ook een duurzame keuze: het aanwezige groen helpt mee tegen hoge temperaturen tijdens de zomer, helpt voor waterinfiltratie en verhoogt de biodiversiteit in de buurt.

Centraal als uitgangspunt

De school is zowel bereikbaar via de Smiskensstraat als de Graatakker waardoor goed werd nagedacht over de ingang van de school. Deze wordt centraal voorzien aan een ontvangstplein waardoor ouders hun kinderen in alle rust kunnen afzetten en ophalen.

Ook het gebouw werd ontworpen rond een centraal punt, het atrium, waar heel wat verschillende activiteiten kunnen plaatsvinden, zowel tijdens als na de schooluren. Het atrium verbindt de verschillende clusters binnen de school naadloos met elkaar. Elke cluster heeft bovendien visueel een andere uitstraling. Gekoppeld aan die verschillende functies worden er ook buitenruimten met verschillende gebruiken en sferen voorzien, zodat er een veelzijdig speelveld voor de leerlingen van de school ontstaat waarin er heel wat te ontdekken valt. Ook in het interieur zal maximaal worden ingezet op veelzijdig gebruik en flexibiliteit.  

Ook buiten de schooluren kunnen de turnzaal, de muzische ruimte en de keuken immers opengesteld  worden voor de buurt.

Originele eerstesteenlegging

Bij dergelijk mensgericht ontwerp hoort ook een originele eerstesteenlegging. Dominique Carette, directeur GO! basisschool De Smiskens: “Voor ons geen klassieke spadesteek door een aantal prominenten maar een event waar onze leerlingen centraal staan. Van elke cluster werden er twee leerlingen afgevaardigd die uit handen van de prominenten een grote witte tegel hebben ontvangen. Onze 4 clusters gaan dan samen aan de slag om een ontwerp te maken dat nadien een prominente plaats zal innemen op de gevel van onze nagelnieuwe school.”

Dominique Carette kreeg een origineel cadeau van Koen Pelleriaux, gedelegeerd bestuurder van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Het gaat om een schaalmodel van de nieuwe GO! basisschool De Smiskens, te bouwen in LEGO.

No items found.