Technische Cluster Noord

22/3/2024

Nieuw energieneutraal gebouw voor operationele stadsdiensten in Havanastraat

Er komt een nieuw en energieneutraal gebouw op de Havanasite in het noorden van Antwerpen om een groot deel van de operationele diensten van de stad te centraliseren. We gingen op zoek naar de beste partner om dit project - ‘Technische Cluster Noord’ - te realiseren. Team ’t Noord kwam hierbij als beste uit de bus. Als alles vlot loopt starten de werken in het voorjaar van 2025 en is het gebouw in de zomer van 2027 klaar.

Meer dan 1500 logistieke medewerkers van stad Antwerpen onderhouden dagelijks parken, wegen en gebouwen, ondersteunen talrijke evenementen en halen huisvuil op. Zij zorgen ervoor dat de stad een aangename, aantrekkelijke leefomgeving is en blijft voor alle bewoners en bezoekers. Om een kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen, zal de stad een groot deel van die operationele diensten centraliseren. Daarbij komt er één grote site in het noorden van de stad, en een tweede in het zuiden op een nog nader te bepalen locatie.

De verouderde loodsen op de noordelijke site worden afgebroken en vervangen door een nieuwe gebouw dat het neusje van de zalm zal zijn. Functioneel en technisch zal het alles bevatten wat de stadsmedewerkers nodig hebben. Dit wordt dan ook de nieuwe werkplek voor 600 mensen. Vandaag werken ze vaak in verouderde gebouwen.

Het CO2-neutrale gebouw komt in de zone tussen de park-and-ride en het recyclagepark, ten noorden van de blokken van de Housmanskazerne. Het zal bestaan uit een voertuigencentrum, parking, opslagruimte binnen en buiten, kantoren, kleedruimtes en andere ondersteunende functies en is bijna 60.000m² groot. Technische Cluster Noord is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en met de fiets. De medewerkers die met de wagen komen, kunnen gebruik maken van de ernaast gelegen park-and-ride Luchtbal om te parkeren.

Duurzaam ontwerp

Na een onderhandelingsprocedure werd Team ’t Noord (Van Roey, Cordeel, Binst architects, AAVO architects) gekozen om het project te realiseren. Ze hebben hiervoor een ‘Design, Build & Maintain’-opdracht gekregen. Daarbij ontwerpen en bouwen ze het logistieke centrum volgens vooropgestelde eisen en staan ze nadien ook in voor het onderhoud ervan.

Een duurzaam ontwerp is het uitgangspunt voor het project. Hiervoor wordt gewerkt met het instrument GRO, dat werd ontwikkeld door het agentschap Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid. Via een brede waaier aan duurzaamheidsaspecten én het verankeren van circulaire principes biedt het handvaten om tot een toekomstgericht gebouw te komen. Het is de ambitie van het gekozen ontwerp om een score ‘uitstekend’ te behalen op de GRO-duurzaamheidsmeter. Het is een fossielvrij en energieneutraal gebouw. Door in te zetten op passieve maatregelen wordt de energiebehoefte aanzienlijk beperkt. Het gebouw wordt aangesloten op het warmtenet.

Het team werkt de komende weken het ontwerp verder uit en bereidt de omgevingsvergunningsaanvraag voor. Als alles vlot loopt, starten de werken in het voorjaar van 2025 en is het gebouw in de zomer van 2027 klaar.

No items found.

Foto's © BINST ARCHITECTS