Bouw politiekantoor Politiezone Noorderkempen start in het najaar

16/5/2024

Eind april werd de omgevingsvergunning ingediend voor het nieuwe politiekantoor voor Politiezone Noorderkempen. Als alles vlot verloopt, zullen de bouwwerken starten begin november 2024. 

Al heel wat jaren heeft de Politiezone Noorderkempen nood aan  een nieuwe locatie voor een grotere en betere huisvesting. In 2020 ging de zoektocht van start. De voorkeur voor een nieuwe politiekazerne ging uit naar een zone die binnen de lokale Politiezone Noorderkempen op een meer centrale plaats gelegen is dan nu op de Vrijheid. Een terrein naast de Ster in de Gelmelstraat beantwoordt daar perfect aan.  Op 13 september 2021 besliste de Politieraad tot de aankoop van dit terrein.

Voorzitter van de politieraad en burgemeester van Hoogstraten Marc Van Aperen legt uit: “Door een eigentijds politiekantoor te bouwen op deze ideale locatie lossen we voor Politiezone Noorderkempen het reeds lang aanslepende probleem van ruimtegebrek eindelijk op. Bovendien ligt het nieuwe terrein heel centraal in onze politiezone en vormt het dus een goede uitvalsbasis voor zowel Hoogstraten als Merksplas en Rijkevorsel.”

Geschikte locatie

Waarnemend korpschef van Politiezone Noorderkempen Hans Hoskens verduidelijkt: “Meer en meer botsen onze medewerkers op de beperkingen van de huidige infrastructuur, wat een duidelijke impact heeft op onze manier van werken.  Zo moeten vergaderingen elders georganiseerd worden, omdat de lokalen te klein zijn voor het gestegen aantal personeelsleden.  De accommodatie is sterk verouderd en kan niet meer worden aangepast  aan de huidige wettelijke normen.”

Daarnaast vinden binnen het politielandschap veel technische en andere ontwikkelingen plaats die niet kunnen geïmplementeerd worden in de huidige infrastructuur (bv. opvanglokaal voor minderjarigen, inbeslagnamelokaal, videoverhoorkamer met regiekamer, tapkamer, wapenkamer, …).  Last but not least, kan er niet meer voldaan worden aan de nieuwe veiligheidsvoorschriften,  waarbij onder andere een strikte scheiding moet voorzien worden tussen de publieke, semipublieke en private gedeelten.

Het gebouw moet centraal gelegen zijn, vlot toegankelijk voor alle inwoners van de zone en bij voorkeur niet gelegen in een woonwijk.  De grond aan de Ster voldoet aan al deze vereisten. Op 11 december 2023 werd het project van Van Roey met het ontwerp van LV Architecten en Arteum architects (Sweco) gegund door de politieraad. 

Duurzaam en compact

De start van de werken is voorzien voor november 2024 en de oplevering voor april 2026.  De bruto-oppervlakte van het gebouw bedraagt 3690m².

Het ontwerp is perfect afgestemd op de vooruitstrevende eisen waaraan een moderne politieorganisatie moet voldoen, met aandacht voor zowel functionaliteit als duurzaamheid.  Duurzame, streekeigen materialen en innovatieve technieken worden geïntegreerd voor een minimale ecologische voetafdruk. Het wordt een compact gebouw met energiebesparende maatregelen, fossielvrije geothermie en gebruik van hernieuwbare bronnen. Klimaatplafonds zorgen voor efficiënt thermisch comfort, terwijl het onderhoudsvriendelijk ontwerp de levensduur verlengt. Er worden waterzuinige toestellen geïnstalleerd en het energieverbruik wordt gemonitord via een gebouwbeheersysteem. Het E-peil van 30 overstijgt hierdoor de wettelijke norm (E50) met maar liefst 40%.

Waarnemend korpschef Hans Hoskens besluit: “Onze personeelsleden zullen kunnen werken in een mooi, open gebouw, waar volop ruimte, licht en lucht zal zijn.  Naast het verbeterde comfort, zal de integratie van moderne toepassingen en materialen een boost zijn voor de professionalisering van onze politieorganisatie. Politiezone Noorderkempen zal klaar zijn voor een nieuw tijdperk met een geavanceerde en efficiënte politiezorg, die zorgt voor een veilige leefomgeving voor elke inwoner van onze politiezone.” 

No items found.