MEER DAN 4000 TON CO2 BESPAARD DANKZIJ OEPC

20/10/2023
30/5/2023

GO! Scholengroep Xpert bespaart meer dan 4000 ton CO2 door energieprestatiecontract

Vandaag ondertekenen GO! Scholengroep Xpert en Van Roey Services een onderhouds- en energieprestatiecontract voor 9 sites voor 15 scholen van het gemeenschapsonderwijs in Noord-Limburg. Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) voerde de aanbesteding. Van Roey Services garandeert met dit contract een besparing van 16,5 % op elektriciteit, 3 % op aardgas en 100 % op stookolie voor de gebouwen binnen het 10-jarige traject en een besparing van 29 % op elektriciteit en 15 % op aardgas voor de gebouwen binnen het 20-jarige traject. Voor het eerst in de publieke sector gaat het om een ESR-neutraal energieprestatiecontract.

Bij een energieprestatiecontract neemt een Energy Services Company (ESCO), in dit geval Van Roey Services, de rollen van studiebureau, uitvoerder en onderhoudsfirma op zich. Dit contract legt een bepaalde energiebesparing op. De ESCO investeert in verschillende energiebesparende maatregelen om deze energiebesparing te bereiken. Een deel van de investering wordt terugbetaald door de winst op de energiefactuur. Zo zorgt een energieprestatiecontract voor minder druk op het budget van GO! Scholengroep Xpert.

De gegarandeerde besparingen leveren een totale CO2-besparing op van 4.280 ton CO2, gedurende de 20 jaar dat het contract loopt. De jaarlijkse besparing is 294 ton CO2/jaar. Dat komt overeen met de hoeveelheid CO2 die 24,5 hectare bos per jaar kan omzetten. De duurtijd van het traject (10 of 20 jaar) kadert binnen de vastgoedambities die de opdrachtgever koestert voor elke site.

Anne Smeyers, Algemeen directeur GO! Scholengroep Xpert: "We verlagen de energiefactuur in onze scholengroep door collectieve inspanningen. Samen bouwen we aan een groenere toekomst voor onze scholen en inspireren we de volgende generatie in duurzaamheid.  Dankzij de energiebesparende investeringen met behulp van het ESR-mechanisme verminderen onze jaarlijkse energie-uitgaven zonder impact op ons budget. Dit verbetert ook het leer- en leefklimaat voor leerlingen dankzij een betere lichtkwaliteit en warmteregeling. Daarnaast sensibiliseert dit project onze leerlingen over energie-efficiëntie en duurzaamheid." Bij een off balance of ESR-neutraal contract worden de investeringen deels op de balans van de ESCO geregistreerd. Hierdoor kan dit uit de balans van de overheid gehouden worden, met een ambitieuzer project als gevolg. Frederik Hindryckx, CEO VEB: “Het Vlaams Energiebedrijf heeft mee aan de kar getrokken om ESR-neutrale OEPC’s mogelijk te maken. We zijn verheugd dat dit nu zijn vruchten afwerpt. Sinds kort hebben we ook een nieuwe versie van energieprestatiecontracten beschikbaar met een vereenvoudigde procedure. Zo kan deze dienst effectiever ingezet worden voor het behalen van de klimaatdoelstellingen van de publieke sector.”Van Roey Services implementeert de komende periode een pakket aan maatregelen zoals zonnepanelen, relighting (LED), stookplaatsrenovaties en een renovatie van het buitenschrijnwerk.  Ook enkele kleinere maatregelen komen aan bod, zoals het vervangen van pompen en het installeren van klokthermostaten. Ten slotte voorzien ze ook een automatisch monitoringssysteem. Hiervoor werken ze samen met hun partners Equans en C-systems.Bart Cox, algemeen directeur Van Roey Services: “Energierenovatie is een belangrijke katalysator om de klimaatdoelstellingen te behalen. Het langetermijn engagement dat we aangaan om de 9 campussen van de GO! Xpert Scholengroep energiezuiniger te maken en houden past helemaal in de duurzame strategie van onze organisatie. Bovendien staan we uiteraard ook garant voor het comfort van de gebruikers. Het bestaande patrimonium een boost geven resulteert in een stimulerende omgeving voor de nieuwe generaties leerlingen. ”

No items found.