Bouwen met mensen

Met vertrouwen richting een gezonde toekomst


Deze week vond de eerstesteenlegging plaats van het nieuwe huisvestingsproject voor senioren “Ruzette” van Nexity en Réside Études plaatsvinden.


Originele eerste houtlegging voor de nieuwe en duurzame zorgcampus (door de leerlingen van de scholen buitengewoon onderwijs BuBaO Het Sas en BuSO De Tjalk en Heder, voorziening voor kinderen en jo