Tijdens de afgelopen maanden voerden we bij Architon een aantal ingrijpende veranderingen door in onze organisatie en teams.


Letterlijk om de hoek van de kantoren van Maes, bouwde het werfteam een passiefschool voor Stad Gent. Dankzij de nieuwe gebouwen kunnen de leerlingen er terecht voor kleuter- én lager onderwijs.


Als alles volgens plan verloopt, is de ruwbouw van De Nekker tegen half augustus afgewerkt. Burgemeester Bart Somers en brandweerkapitein Tim Jacobs bezochten de werf.


Na een geslaagde bouwvakantie is het tijd om de werven opnieuw op te starten. De Bouwkroniek maakte een geslaagde reportage over Sportoase De Lijster.


Bouwen met mensen